top of page

HAMİLELİKTE GELİŞMİŞ TARAMA TESTLERİ

Bilinen herhangi bir hastalık öyküsü olmayan kadınlarda, gebelik öncesi rutin testler aşağıdaki gibidir;


  • Anne ve babanın kan grupları
  • Tam kan sayımı
  • Tam idrar tetkiki
  • Açlık kan şekeri
  • Hepatit B
  • Toksoplazma
  • Rubella (kızamıkçık)
  • Kromozom incelemeleri (akraba evlilikleri, ailede genetik hastalık öyküsü olanlar)

  • Pap-smear testi (son 1 yıl içerisinde yapılmadı ise uygulanır)

Belirli bir risk faktörü taşımayan gebelerde, gebelik süresince yapılması gereken

testler aşağıdaki gibidir; 

  • Tam kan sayımı
  • Tam idrar tahlili
  • Açlık kan şekeri
  • HBs Ag 
  • HIV testi
  • Sifiliz (VDRL)
  • TORCH (Toksoplazma, su çiçeği, kızıl, kabakulak, bel soğukluğu gibi hastalıklar, Sitomegalovirüs, Herpes simpleks tip 2 bakılabilir) 
  • Şeker yükleme testi (24 - 28. Hafta) 
  • İndirekt Coombs testi
  • Tiroid fonksiyon testleri
  • Ultrasonografi

Bebeğin gelişimini ve sağlığını izlemek için yapılması gereken testler aşağıdaki gibidir; 

  • 11-14. gebelik haftası arasında ultrasonografi ile ense plisi ölçümü ve ikili tarama test
  • 16-18. gebelik haftası arasında Alfa Feta Protein testi
  • 20-24. gebelik haftasında ultrasonografik fetal anomali araştırması ve fetal biyometri (2. düzey ultrasonografi)
  • Amniosentez (16 – 18. Hafta)
  • CVS (10-12. Hafta)

 

(Detaylı bilgi için lütfen doktorunuza danışınız.)

Hamilelikte Yapılması Gereken Testler
bottom of page