top of page

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI

Gebelik süresince tıbbi tedavi kullanımı hem anne hem de bebek için potansiyel bir risk durumudur. Kullanılan ilacın fetustaki konsantrasyonu, maternal konsantrasyonun %20-80’i dolayında olmaktadır. Konsantrasyondaki bu azalma plasenta ve fetustaki ilaç metabolizmasına bağlıdır.

Bir çok kadının gebeliği süresince reçete edilen ilaçları kullanmasına rağmen, uluslararası araştırmalarda gebelikte

reçete edilen ilaç tipleri ve reçete edilen miktarı/dozuyla ilgili çok az geçerli çalışma vardır. Bir kadının hamile

olduğu tıbbi bakım sistemleri tarafından belgelendiğinde (ör: ilk prenatal ziyaretten sonra) ilaca maruz kalma

verileri kayıt altına alınmaya başlar.

Geniş bir gebe grubuna ait yapılan uluslararası çalışmada; gebelerin önemli miktarının vitamin ve mineral

dışında ilaç aldıkları belirtilmiştir. Bunların %40’ının FDA tarafından sınıflandırılan C kategorisinde

(gebelikte kullanım endikasyonu kanıtlanmamış) ilaç kullandığı belirlenmiştir.

Gebelerde ilaç kullanımı oldukça hassas bir konudur. Özellikle bir çok ilacın gebeler üzerinde etkisinin kanıtlanmadığı düşünülürse; ilaç kullanımında kesinlikle doktora danışılmadan karar verilmemelidir. Gebeler için sadece vitamin, mineral ve demir takviyesi yararlıdır. Destek takviyeleri de doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

(Detaylı bilgi için lütfen doktorunuza danışınız.)

Gebelikte İlaç Kullanımı
bottom of page