top of page

​28-42 DURING PREGNANCY. PSYCHOLOGICAL CHANGES OF THE WEEK

Gebeliğin üçüncü trimestrında, ikinci trimesterda sönen zıt duygular yeniden açığa çıkmaya başlar. Bunun başlıca sebepleri; kadının gebeliğe özgü yaşanan ağır fiziksel değişimler yüzünden günlük yaşamla ilişkili değişikliklere uyumun güçleşmesi, fiziksel ve ruhsal destek için diğer kişilere bağımlı hale gelmesi, doğumla ve bebeğin sağlığı ile ilgili kaygıların artmasıdır.

 

Anne üçüncü trimesterda gebeleğin artan yükü nedeniyle artık fiziksel ve ruhsal olarak yorgun hissetmektedir. Anne, bebeği çok istemekte ancak gebeliğe bağlı artarak devam eden fiziksel ve emosyonel değişimlerden nefret eder ve ikircikli duygular birinci trimesterdaki gibi yükselmeye başlar.

 

Gebeliğin üçüncü trimesterında, kadın artık ikinci trimesterda algılayıp benimsediği annelik rolünü, üstlenmeye başlar. Bu dönemde, kadın doğum ve bebek için gerekli olan ihtiyaçları tamamlamaya çalışır ve çevresi aracılığıyla doğumla ilgili bilgi arayışına girer. Bu dönemde doğumun nasıl olacağı, bebeğin sağlıklı olup olmayacağı ile ilgili endişeler ön plana çıkar. Ayrıca, çoğunlukla kadında geleceğe dair doğumdan sonra bebeğe yeterli bakım verip veremeyeceği ile ilgili kaygılar gözlemlenir. Gebeliğin üçüncü trimesterında daha sık ortaya çıkan ankiseyete; obstetrik komplikasyonların gelişimine sebep olabilmektedir.

3rd Trimester of Pregnancy

In the third trimester, the pregnant woman's preparations for her baby accelerate. She prepares the baby's room, buys clothes, chooses his name, and gathers information for birth and postpartum, thus adapting to the role of motherhood. During this period, pregnant women; frequent urination, nausea-vomiting, increase-decrease in appetite, heartburn, sensitivity to odors, constipation, diarrhea, hemorrhoids, varicose veins, edema, muscle cramps, lower back pain, headache, appetite problems, feeling of fatigue, weakness, feeling of boredom and Physical and emotional complaints such as insomnia are observed. In the third trimester, there may be a decrease in sexual desire again due to increasing physical complaints and increased movements of the fetus, and one may also experience anxiety that something will happen to him/her when he/she leaves the house alone.

 

In the third trimester of pregnancy, due to severe physical complaints and the increased burden of responsibility due to the newly assumed social role, the pregnant woman needs to prepare psychologically for birth and the postpartum period.

​Psych. Dr. Zeynep Alpugan

Pregnant and Postpartum Psychotherapist

Birth Preparation Trainer

bottom of page