top of page

​PREGNANCY 14-26. WEEK

​Second 3 Months of Pregnancy

During the second trimester of pregnancy, the fetus grows rapidly and makes complex coordinated movements. While cell differentiation and division were at the center of fetal development in the first trimester, now there is only cell division. At the 13th week, it now has developed organs. The risk of miscarriage has decreased. It grows rapidly in the 13th to 16th weeks. Such growth is not seen in any other month of pregnancy. This growth largely occurs in the body. His legs grow longer. Its eyes develop and become closer together, its appearance becomes more human-like, and its ears can be distinguished from its head. Fingers and toes have become distinct, separate from hands and feet. Nails begin to grow on the toes. Maybe because the baby will use its hands before its feet when it is born, or maybe because hands are one of the important sensory organs, hands develop at the same time as other senses. Additionally, the external reproductive organs of both female and male fetuses can be distinguished. His reflexes are still developing. His nervous system is active and his leg movements are increasingly controlled by his brain. He practices breathing movements and sucks his thumb, swallows amniotic fluid and produces urine. Their bones, which can now be seen on an ultrasound scan, begin to harden and become stronger. This process, called ossification, has begun and will continue until adolescence.

Control passes to the brain...

The central nervous system extends its connections from the brain to a large part of the body, allowing the brain to gradually take over all control. The heartbeat is no longer spontaneous and irregular. The brain manages the muscles of the heart, ensuring that it pumps blood steadily and at a rate of 140-150 times per minute, approximately twice as fast as an adult human heart. Thanks to the Doppler device, it is possible to listen to how the baby's heart beats. Starting from the fourth month, the fetus makes many complex movements. He twists and turns his arms and legs, wrists, fingers and toes. He is now aware of how much space he has in the womb.

23rd week of pregnancy

Acceleration of Transmission

The development of the nervous system during the second trimester of pregnancy is largely due to the insulation of nerves with myelin, a fatty protein layer that allows signals to be transmitted more quickly. Insulation with myelin greatly increases the speed at which nerves can conduct impulses. Thus, this difference in the insulation of motor and sensory nerves is partly why movement and sensation are not sufficiently integrated in the fetus. While isolation begins early in the spinal cord, it does not begin in the brain until the 35th week, and most of it does not end until birth. Areas responsible for “higher” functions such as cognition and learning are not isolated until later stages of life.

Grip Skill

As the fetus explores its body, it spends most of its time practicing grasping reflexes by holding its hands, feet, fingers and even the umbilical cord. Although grasping ability emerges in the 16th week, it is not fully strong until the 32nd week. Newborn babies use their fingers to grasp any object put in their hands. Additionally, if the soles of the feet are tickled, the toes will flex in a grasping motion. Identical twins touch each other for the first time in the 12th week, and touch each other's arms, legs, trunks and mouths in the 14th week. This close contact begins earlier in female twins. Fraternal twins are separated by a membrane in the womb and have no opportunity to establish such a relationship with their siblings.

İkizler, Üçüzler Ve Daha Niceleri

Çift yumurta ikizleri, iki ayrı yumurtanın aynı anda döllenmesiyle olur. Genellikle bir kadının yumurtalıklarından her ay tek bir yumurta bırakılır, ama birden fazla yumurta bırakılacak olursa iki farklı sperm tarafından döllenmesi mümkündür. Öyleyse bu ikizlerin DNA’ları aynı değildir. Dolayısıyla cinsiyetleri aynı yada farklı olabilir. Fiziksel ve genetik bakımdan, tıpkı farklı zamanlarda dünyaya gelen kardeşler gibi birbirlerine benzemezler. Çift yumurta ikizleri hemen her zaman ana rahminde birbirinden ayrıdır, her biri kendi amniyon kesesinde yaşar, plasentaları da ayrıdır. Tek yumurta ikizleri, döllenen bir yumurtanın ya da başlangıç evresindeki embriyonun ikiye bölünmesiyle oluşur. Bu ikizler aynı DNA’ya ve cinsiyete sahiptir,fiziksel görünümleri de birbirine çok benzer.Yüz tek yumurta ikizinden birinde ikizlerin amniyon kesesi birdir. Tek yumurta ikizlerinin aksine, çift yumurta ikizine gebe kalma eğilimi kalıtsaldır ve bu eğilim kadın cinsiyeti üzerinden aktarılıyor gibi görünmektedir.Bir çift yumurta ikizi olan bir ailede yine bir çift yumurta ikizine gebe kalma olasılığı, nüfusun genelini yansıtan ailelerden yaklaşık 3 kat fazladır.Bu eğilimin başlıca nedeni birden fazla yumurtlamanın söz konusu olduğu kadınlarda, belirli bir adet döneminde normal tek bir yumurta bırakılmaz, iki veya daha fazla sayıda yumurta bırakılır.Çift yumurta ikizlerinin annelerinde sadece birden fazla yumurtlama oranı normal kadınlardakinden daha yüksel olmakla kalmaz, aynı zamanda bu kadınlarda folikül uyarıcı hormon da daha sık salgılanır. Kadınsanız, annenizin, kız kardeşinizin, halanızın veya teyzenizin çift yumurta ikizi varsa sizinde çift yumurta ikizine gebe kalma olasılığınız yüksektir.Dikkate alınması gereken diğer bir husus da annenin yaşıdır.37 yaşında doğum yapan bir kadının çift yumurta ikizi dünyaya getirme olasılığı, 18 yaşında olduğundan dört kat fazladır.

Ayrıntılı Görünüm 17-20. Hafta

Ana rahmine düşmesinin üzerinden dört ay geçen fetüs, doğuma giden yolculuğunun yarıdan fazlasını tamamlamıştır. Sonraki ayda büyümesi yavaşlar. Kolları ve bacakları son orantılarına kavuşmuştur. Ensesinde, göğüs kemiğinin arkasında, böbreklerinin etrafında ve kasık bölgesinde bulunan ceplerde kahverengi yağ birikmiştir. Bu özel yalıtkan, koruyucu yağ dokusu, yağ asitlerini yakarak ısı üretir. Erken ya da düşük kilolu doğan bebeklerde çok az kahverengi yağ vardır, bu yüzden vücut sıcaklıklarını korumada güçlük çekerler ve hemen ısı kaybederler. 18. haftaya gelindiğinde, fetüsün rahmi oluşur ve vajinası biçimlenmeye başlar. Erkek fetüslerde testisler yerine gelir. Akciğer oluşumu bir yandan devam etmektedir. Havayolları dallandıkça ve minik hava keseleri çoğaldıkça, havayla birlikte oksijen ve karbondioksit alış verişine hazırlık olarak ince bir kan damarları yatağı oluşur. Bu zamanlarda, anne isterse daha ayrıntılı ikinci bir ultrason taraması yaptırabilir, böylece fetüsün anatomisi muayene edilebilir, son taramadan bu yana ne kadar büyüdüğü ölçülür. Doktorlar, bu taramaların, anne-baba adaylarının bebekle duygusal bağ kurmalarına yardımcı olduğunu fark etmişlerdir. Araştırmacılar gelişmekte olan bebeğin, daha anne karnındayken yüzünü ve yüz ifadesini görmenin anne-babada güçlü bir bağ hissettirdiğini görmüştür. Bu bağ doğduktan sonra bebeğin gelişimine ve de çocuk ile anne-baba arasında uzun süreli ilişkiye büyük destek sağlayabilir.

Sindirim Sistemi

Sindirim sistemi aktivite belirtileri gösterir.Yemeye içmeye ihtiyacı yoktur, ama içinde yüzdüğü sıvıyı yutmaktadır.Amniyon sıvısında, fetüsün bağırsağının çalışmasını düzenlemeye yarayan ve büyüyüp gelişmesine yardımcı olan besin maddeleri, hormonlar ve büyüme faktörleri vardır. Yutma refleksi; 10-14. haftada, ince bağırsakların yiyecekleri ve atık maddeleri sindirim sisteminde ilerletmek için istemsiz kasılmaya başladığı zamanda oluşur. Sindirim borusu da glikoz emilimini yapabilecek kadar gelişir. Yutmayı neyin başlattığı tam olarak bilinmese de büyük ihtimalle susamadır. Yaklaşık aynı zamanlarda gelişen tat tomurcuklarının da yutmanın ortaya çıkışında rolü büyüktür.14. haftaya gelindiğinde ince bağırsak yüzeyi mikroskop altında kadife gibi görünür. Milyonlarca küçük çıkıntıyla, villüslerle kaplıdır,biraraya geldiklerinde, besin meddelerinin, minerallerin ve suyun emilimi için geniş bir yüzey oluştururlar. Doğduğunda bebeğin midesi hiç asit üretmez ve protein sindiren pepsin enzimi yerine renin enzimiyle, süt proteinini asit yardımı olmaksızın sindirmeye başlar.

​Still Soft

It is generally thought that the fetus's eyes remain closed until the 25th or 26th week, whereas 4D ultrasound has revealed that fetuses open their eyes as early as 18 weeks. The widening of the eyes during these weeks is only the first sign of the blink reflex.

Translucent Volume 21-25. Week

The fetus gains a lot of weight between weeks 21 and 25. Blood vessels and bones are visible under the red, wrinkled, thin, translucent skin that covers it, because there is still no fat under the skin. His nails are all complete, his eyes are structurally complete. Rapid eye movements begin at the 21st week. When a high vibration noise is placed on the mother's abdomen, the fetus responds by blinking and flinching. By the 25th week, the assembly of the bony skeleton is complete, but the joints are still not connected to each other. Although the baby has 300 bones at birth, some of them fuse together later. That's why an adult human has 206 bones. The 222 bones needed for the baby to stand upright continue to harden and fuse together. Meanwhile, these bones are only 12 percent calcium, compared to 90 percent calcium in adult bones. After 6 months of pregnancy, by the time the second trimester of pregnancy is over, everything is formed and functions as if it were a fully developed baby. Everything is okay. 3 months before birth, the most important job of this little baby is to grow. While the fetus is gaining some weight, gaining fat, and learning how its body works, the organs, which are all ready, now need time to grow and mature. Around this time, the mother becomes increasingly aware of the movements made by the fetus. As her belly continues to grow, she feels better than at any time during her pregnancy. She is over her morning sickness, and the fetus is not yet big enough to cause as much discomfort as she will feel towards the end of the pregnancy.

bottom of page