top of page

​14-28 DURING PREGNANCY. PSYCHOLOGICAL CHANGES OF THE WEEK

İkinci trimesterda; gebeliğe özgü fiziksel değişimlerin hızlanmasıyla beraber ambivalan duygular giderek söner.

 

Anne, birinci trimesterdan farklı olarak kendi bedenine odaklanmak yerine, ikinci trimesterda karnındaki çocuğun durumu üzerine odaklanır. İkinci trimesterda ambivalan (zıt) duyguların sönmesinin nedeni; kadının karnında gelişen fetüsün anne tarafından hareketlerinin hissedilmesiyle gebelik soyut bir kavram olmaktan çıkmasıdır. Kadın doğum uzmanları tarafından yapılan gebelik takibi sırasında, fetüsün ultrasonografide görüntülenmesi ve kalp seslerinin dinlenmesi de gebeliğin somut bir kavrama dönüşmesine etkendir.

 

İkinci trimesterda gebelik hem kadın hem de sosyal çevresi tarafından genellikle mutlu bir dönem olarak tanımlanır. Gebe, fetüsü kendinden ayrı ve canlı bir varlık hissetmesiyle, fetüs ile olan duygusal bağı derinleşir. Bu durum, gebeliğe uyum sürecini olumlu etkiler ve gebe, annelik rolünü benimsemeye başlar. Diğer yandan; bu dönemde gebe; gebelik, doğum ve annelik ile ilgili bilgileri sosyal çevresinden ve diğer gebe kadınlardan öğrenmeye çalışır.

2nd Trimester During Pregnancy

​In the second trimester of pregnancy; women, physical changes specific to pregnancy; It is the period when the developing fetus becomes active and accepts mentally and spiritually that the fetus is a separate entity from itself. While it is observed that ambivalent (opposite) emotions increase in the first trimester of pregnancy because pregnancy is an abstract concept, if the fetus, which turns into a concrete concept in the second trimester of pregnancy, is not accepted, feelings such as sadness, unhappiness, being overwhelmed by the changes specific to pregnancy or regretting being pregnant may be observed.

 

During the second trimester; By observing physical changes such as rapid weight gain, breast tenderness, and uterine enlargement during pregnancy, ambivalent feelings in the woman disappear and may also cause changes in the quality of life. Still, the pregnant woman experiences feelings of pride and self-conceit due to the change in her body appearance.

 

As in the first trimester of pregnancy, also in the second trimester; Even if the woman accepts the pregnancy and ambivalent feelings disappear; Due to rapidly changing hormonal and physical factors, the patient may continue to experience temporary mood states such as sudden emotional and temperament changes, hypersensitivity, irritability, restlessness, sudden anger, and extreme joy.

 

During pregnancy, progesterone and estrogen hormone levels increase in pregnant women. This hormonal change; While it causes changes in the breasts and sexual organs of the pregnant woman, a soft and smooth skin, shiny hair and a feeling of well-being, it makes the pregnant woman more sensitive and susceptible to sexual intercourse.

 

In this period; As physical complaints such as nausea, vomiting, excessive sleepiness and fatigue decrease in the first trimester of pregnancy, an increase in libido is observed again. However, changes in body appearance due to rapid weight gain or concerns that sexual activity will harm the fetus can psychologically suppress sexual desire.

​Psych. Dr. Zeynep Alpugan

Pregnant and Postpartum Psychotherapist

Birth Preparation Trainer

bottom of page